200 v. Chr

Archimedes vindt de katrol uit

De Egyptenaren waren – vermoedelijk – de eersten die hefwerktuigen ontwikkelden voor de bouw van hun piramides. Ze gebruikten daarvoor hout, touwen en man- of dierkracht. Zo’n tweehonderd jaar voor onze jaartelling komt Archimedes met de katrol op de proppen, die het hefsysteem vereenvoudigt.

17e eeuw

Lodewijk XIV heeft een lift met tegenwicht

Lodewijk XIV, de Zonnekoning, heeft een lift met tegenwicht in huis. Hij gebruikt de lift om zijn maîtresse, die een verdiep hoger huist, ongemerkt te bezoeken.

1795

Ivan Kulibin ontwerpt een lift met schroefmechanisme

Ivan Kulibin ontwerpt de eerste lift met schroefhefmechanisme. Hij doet dat voor het wondermooie winterpaleis van tsarina Catharina de Grote in Sint-Petersburg, Rusland.

1852

Elisha Otis bouwt de eerste beveiligde lift

Elisha Otis bouwt de eerste beveiligde lift, die hij zelf demonstreert tijdens de wereldtentoonstelling in Crystal Palace, New York. Als de lift bijna boven is, laat hij de liftkabel doorhakken door een werknemer. Het veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de lift maar enkele centimeters omlaag zakt.

1932

Konhef ziet het daglicht als controleorganisme

Een jaar na het ontstaan van de technische controle van hefwerktuigen wordt Konhef opgericht. In de bedrijfsnaam zit meteen haar doel vervat: KONtrole van HEFwerktuigen.

1962

KB inzake liftveiligheid

De Belgische Staat vaardigt een KB uit, waarin de voorwaarden van werking en erkenning van erkende organismen worden omschreven. Konhef krijgt een vzw-statuut om ervoor te zorgen dat de voorschriften worden nageleefd. 

1983

KB inzake modernisatie liften in arbeidsomgeving

De ARAB reglementering voorziet in een verplichting om het veiligheidsniveau van nieuwe en bestaande liften te verhogen. De bestaande liften in arbeidsomgeving moeten voor het eerst gemoderniseerd worden.

1998

Konhef wordt Europees erkend

In 1985 formuleert Europa een ‘Nieuwe Aanpak Richtlijnen’ voor elektrische en hydraulische liften, wat dertien jaar later uitmondt in twee geharmoniseerde normen: EN-81-1 en -2. Konhef wordt Europees erkend als aangemelde instantie voor liften met identificatienummer 0683.

2000

Konhef is eerste EDTC binnen België

Kort daarop wordt Konhef eveneens erkend als controleorganisatie voor machines en Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) voor hefwerktuigen. Als één van de eerste EDTC binnen België.

2003

KB inzake liftveiligheid (II)

Het KB van 9 maart 2003 legt nieuwe eisen op inzake het gebruik van liften. Het besluit geeft voorschriften voor het onderhoud, de inspectie, de risicoanalyse en de modernisatie van liften. Het KB reikt de eigenaars / beheerders van liften een aantal concrete procedures en tijdschema’s aan waardoor ze in staat moeten zijn om de lift veiliger te maken.

2004

Taipei 101 heeft snelste personenlift

De snelste personenlift bevindt zich in het Taipei 101 gebouw, Taipei, Taiwan. De lift stijgt en daalt tot 60 km/u of 1000 m/min. Voor de bouw van Burj Khalifa (Dubai) was Taipei 101 ook het hoogste bouwwerk ter wereld.